Skip to main content

Oktober 2022

Tijdens de ontmoetingen waren er soms mensen die ook gebed wilden. Zo kreeg ik bijna 2 maanden later het bericht dat iemand sinds dat gebed en de bevrijding die daarbij plaatsvond geen migraine meer heeft gehad. Weer iemand anders stapte na gebed haar fiets op, waarbij de pijn plotseling helemaal uit haar rug verdween. God deed wonderen zoals Hij dat ook in Groenland deed.

Terug in Groenland
Nu zijn we al weer meer dan twee maanden terug in Groenland. Toen we terugkwamen van ons verlof, ontdekten we dat we niet helemaal van voren af aan hoefden te beginnen. Maar ik was me er ook van bewust dat ik de activiteiten wilde veranderen. Ik voelde me een beetje als de zaaier, die alleen maar aan het zaaien was, zonder te weten of het echt aan het opkomen is. Ik realiseerde me dat de Heer zelf een paar discipelen had uitgekozen om in te investeren. Dat wilde ik ook.

Onze bijbelschool wilde ik daarom veranderen. Men kon daar altijd komen en gaan. Er werd dus wel veel gezaaid, maar we konden niet gemakkelijk voortbouwen op wat er al was gezaaid, wegens “niveau-verschillen”. Dit was de reden dat ik een cursus aanbood aan degenen die zich er aan wilden toewijden. Normaal gesproken kwamen er zo’n 15-20 mensen op de Bijbelschool. Maar nu zou er een cursus zijn van tien weken, waar er ook iets meer wordt verwacht. We zitten nu in week 9, waarbij we met zo’n 8 man veel meer de diepte in konden gaan. En het resultaat ervan is dat we leren om het vleselijke achter te laten en geestelijk te gaan leven. In de komende nieuwsbrief zullen we nog meer vertellen!

Op de zondagen blijven er steeds weer nieuwe mensen komen, die in aanraking komen met Gods liefde en zijn kracht. Een getuigenis daarvan wil ik graag uitlichten. Zo zocht een vrouw contact via facebook met ons en ze dacht dat ze moest betalen voor gebed, want zo gaat dat ook met “healers”. Ze had een paar jaar geleden een “healer” geraadpleegd en daar 80 euro voor betaald. Maar de problemen werden daarna alleen maar erger. Nu was ze op zoek naar een andere manier om haar probleem op te lossen. Er was een “aanwezigheid” in haar huis en ze werd zelfs hierdoor gekrast op haar lichaam. Zoals gezegd, wilde ze er geld voor betalen, maar ik nodigde haar uit om zondag langs te komen en gratis het beste te krijgen wat er is.

Toen ze het Evangelie hoorde, besloot ze erop te reageren en zo werd ze wedergeboren en onmiddellijk bevrijdde de Heer haar! Een boze geest verliet haar onder protest… Vol vreugde ging ze terug naar huis en ze leert nu zelf te bidden. Die aanwezigheid is weg en de kinderen “zien” nu ook geen schimmen meer. Jezus leeft en openbaart Zichzelf aan ons, zoals Hij beloofd had te doen.

Nieuwe fase
Het werk bevindt zich in een fase waarin we de onderlinge verbinding –en dus groei- willen vergroten en we beseffen steeds meer dat daar gebed noodzakelijk voor is. Ook getuigenissen willen we meer ruimte gaan geven. Omdat onze vertaalster een maand naar Nuuk (de hoofdstad) vertrekt, zullen we die tijd specifiek voor 2 dingen gebruiken: gebed, om de verdere groei van de gemeente voor te bereiden. En we gaan ons weer erop richten om de Groenlandse taal op te pakken. We zijn ook begonnen te bidden dat de Heer een echtpaar hierheen zal sturen om ons in het werk te ondersteunen. Bid je met ons mee in deze onderwerpen?

Een warme groet en Gods zegen!
Peter en Thinka

  • Aangemaakt op .