Over Light in Greenland

Op het eerste gezicht lijkt Tasiilaq een idyllisch dorp met haar kleurrijke huizen. Maar niets is minder waar. Alcoholisme, huiselijk geweld en misbruik komen dagelijks voor en het aantal zelfmoorden behoort tot de hoogste ter wereld. In deze duisternis begint Gods Licht te schijnen. We zien dat er mensen zijn die hongerig zijn naar God en dat Hij hun honger ontmoet en nieuw leven geeft. De belangrijkste focus in ons werk is om de mensen te helpen om in dit nieuwe leven met God en elkaar te groeien. We doen dit door middel van relaties en georganiseerde activiteiten. Tweewekelijks hebben we een zondagse dienst en tijdens de week is er een bijbelschool. Counseling en evangelisatiebijeenkomsten maken ook deel uit van ons werk.

We zijn in 2015 begonnen met ongeveer 4 vaste deelnemers. Inmiddels (2020) zijn er 10 dopelingen en ongeveer 20 mensen die structureel deelnemen aan de gemeenschap. Het is één ding om God te leren kennen, maar een tweede om met Jezus te blijven wandelen. Opgroeien in vertrouwen op God gaat niet over één nacht ijs. We hebben elkaar nodig om te groeien in geloof en liefde en daar zetten wij ons voor in. De mensen die leven aan de oostkust van Groenland hebben niet of nauwelijks onderwijs ter beschikking als het gaat om het leven met God.

Door middel van “Bible Storytelling”, lesgeven in een huisgroep setting en prediken, delen we het goede nieuws van verzoening met God door Jezus Christus en ondersteunen we de jonge christenen in hun nieuwe leven met Hem. Pastoraat is een ander belangrijk onderdeel van het werk om christenen te helpen hun verleden te overwinnen en nieuwe gewoonten voor hun leven te ontwikkelen. We zijn blij dat GINOSKO, de pastoraatsdienst van de INO-kerk, dit deel van het werk ondersteunt met de cursus 'pijn in het hart' die nu eenmaal per jaar in Tasiilaq wordt gehouden.

Het werk met kinderen en jongeren, evenals andere initiatieven zoals vrouwenbijeenkomsten, enz. zijn tot nu toe zeer beperkt vanwege een gebrek aan faciliteiten. We hopen dat het zendingshuis dat we in de zomer van 2020 willen bouwen ons in staat zal stellen dit werk uit te breiden.

Het is ons doel om mensen met God te verbinden. Degenen die zijn geraakt door de liefde van God, getuigen vol vreugde over de hoop van het nieuwe leven dat ze hebben ontvangen. Deze verhalen beginnen rond te gaan in het dorp. Mensen zien dat levens voorgoed zijn veranderd en dat gezinnen genezing en verzoening beginnen te ervaren.

In 2018 zijn we officieel onderdeel geworden van de Groenlandse Pinksterkerk INO ("Nieuw Leven Kerk").